Kanceri i zorrëve

  • Karcinomaofrektumi

    Karcinomaofrektumi

    Karcinomaofrektumi quhet kanceri kolorektal, është një tumor malinj i zakonshëm në traktin gastrointestinal, incidenca është e dyta pas kancerit të stomakut dhe ezofagut, është pjesa më e zakonshme e kancerit kolorektal (rreth 60%).Shumica dërrmuese e pacientëve janë mbi 40 vjeç dhe rreth 15% janë nën 30 vjeç.Mashkull është më i shpeshtë, raporti mashkull me femër është 2-3:1 sipas vëzhgimit klinik, konstatohet se një pjesë e kancerit kolorektal ndodh nga polipet rektale ose shistozomiaza;inflamacion kronik i zorrëve, disa mund të shkaktojnë kancer;Dieta me shumë yndyrë dhe proteina shkakton një rritje të sekretimit të acidit kolik, ky i fundit zbërthehet në hidrokarbure policiklike të pangopura nga anaerobet e zorrëve, të cilat mund të shkaktojnë edhe kancer.