Kanceri i veshkave Melanoma

Kanceri i veshkave Melanoma fokusohet në trajtimin mjekësor të melanomës malinje dhe tumoreve urinare si kanceri i veshkave, kanceri i fshikëzës dhe kanceri i prostatës.Ajo ka grumbulluar një përvojë të madhe klinike në trajtimin mjekësor të melanomës malinje, kancerit të veshkave, kancerit të fshikëzës dhe kancerit të prostatës.

Kanceri i veshkave Melanoma

Specialiteti Mjekësor
Sipas standardeve ndërkombëtare dhe vendase të diagnostikimit dhe trajtimit, kombinuar me kushtet individuale të pacientëve, u krye trajtim gjithëpërfshirës multidisiplinor për melanomën malinje dhe karcinomën e qelizave renale dhe tumoret e tjera urinare të trajtuara në departamentin tonë.Kështu, trajtimi kirurgjik i pacientëve, radioterapia, kimioterapia, targetimi dhe imunoterapia kombinohen organikisht për të arritur optimizimin e trajtimit, në mënyrë që të kontrollohet gjendja e tumorit, të ulet dhimbjet, të përmirësohet dhe të zgjasë jetëgjatësia e pacientëve tanë.