Onkologjia Torakale

Departamenti i Onkologjisë Torakale karakterizohet nga kanceri i mushkërive, timoma malinje, mesotelioma pleurale e kështu me radhë, me përvojë të pasur klinike, koncept të avancuar të trajtimit dhe diagnozë dhe trajtim individual të standardizuar.Departamenti gjurmon progresin më të fundit të kërkimit ndërkombëtar, të kombinuar me dekada të përvojës klinike, për të krijuar një program trajtimi gjithëpërfshirës të standardizuar dhe të arsyeshëm për pacientët, dhe është i mirë në mjekësinë e brendshme dhe trajtimin gjithëpërfshirës të llojeve të ndryshme të kancerit të mushkërive (kimioterapia, terapia e synuar me ilaçe) .Menaxhimi i standardizuar i dhimbjes së kancerit dhe trajtimi paliativ, gjatë kryerjes së trakeoskopisë për diagnostikimin dhe trajtimin e masave të mushkërive.Ne kryejmë konsultime shumëdisiplinore me kirurgjinë torakale, radioterapi, departamentin intervenues, mjekësinë tradicionale kineze, departamentin e imazherisë, departamentin e patologjisë dhe departamentin e mjekësisë bërthamore për t'u ofruar pacientëve diagnozën më autoritative, të përshtatshme dhe të arsyeshme të diagnozës dhe trajtimit.

Onkologjia Torakale