Kanceri i mëlçisë

  • Kanceri i mëlçisë

    Kanceri i mëlçisë

    Çfarë është kanceri i mëlçisë?Së pari, le të mësojmë për një sëmundje të quajtur kancer.Në kushte normale, qelizat rriten, ndahen dhe zëvendësojnë qelizat e vjetra për të vdekur.Ky është një proces i mirëorganizuar me një mekanizëm të qartë kontrolli.Ndonjëherë ky proces shkatërrohet dhe fillon të prodhojë qeliza për të cilat trupi nuk ka nevojë.Rezultati është se tumori mund të jetë beninj ose malinj.Një tumor beninj nuk është kancer.Ata nuk do të përhapen në organet e tjera të trupit dhe as nuk do të rriten përsëri pas operacionit.Edhe pse...