Kanceri i qafës së mitrës

  • Kanceri i qafës së mitrës

    Kanceri i qafës së mitrës

    Kanceri i qafës së mitrës, i njohur edhe si kanceri i qafës së mitrës, është tumori gjinekologjik më i zakonshëm në traktin riprodhues të femrës.HPV është faktori më i rëndësishëm i rrezikut për sëmundjen.Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet përmes ekzaminimit dhe vaksinimit të rregullt.Kanceri i hershëm i qafës së mitrës shërohet shumë dhe prognoza është relativisht e mirë.