Kanceri i vezoreve

  • Kanceri i vezoreve

    Kanceri i vezoreve

    Vezorja është një nga organet e rëndësishme riprodhuese të brendshme të grave, si dhe organi kryesor seksual i grave.Funksioni i tij është të prodhojë vezë dhe të sintetizojë dhe sekretojë hormone.me një shkallë të lartë të incidencës tek gratë.Ajo kërcënon seriozisht jetën dhe shëndetin e grave.